Clwb Pethau Bach Cymraeg

Dewch am Hwyl a Sbri yng Nghaffi Pethau Bach i gymryd rhan mewn gweithgareddau Hwyl a chael siawns i ganu a dawnsio caneuon Cymraeg gyda’ch plentyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Kath | 01656 732200 | Kathryn@menterbroogwr.org