Diweddu Gŵyl Gymraeg Menter Bro Ogwr gan ffarwelio â’n Swyddog Ieuenctid – Yasmin Morris

IMG_6397

Mae wythnos Gŵyl Gymraeg y Fenter wedi dod i ben gyda phawb wedi joio sawl un o’r digwyddiadau a gynhaliwyd. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein cefnogi ni; plant, pobl ifanc ac oedolion.

Ni fyddai’r digwyddiadau yma’n bosib heb waith trefnu, paratoi ac ymroddiad tîm cyfan y Fenter a chefnogaeth gwirfoddolwyr a rhoddodd eu hamser i sicrhau bod y digwyddiadau’n mynd bant gyda bang!

Rydym hefyd yn gorffen ein hwythnos gan ffarwelio â’n Swyddog Ieuenctid Yasmin Morris. Bydd Yasmin yn dechrau yn ei swydd newydd gyda Menter Abertawe wythnos nesaf. Yn yr amser byr y mae Yasmin wedi bod gyda Menter Bro Ogwr, mae wedi gadael ei marc ar y sefydliad a byddwn ni’n ei gweld eisiau. Dymunwn bob lwc iddi yn ei swydd newydd. Pob lwc a diolch yn fawr iawn.