Taith dros nos i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

photo amelia

Ar y 29ain o Fai 2014, aethon ni ar daith dros nos gyda 12 o blant i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia. Cafodd y plant ddau ddiwrnod llawn hwyl a sbri ar y fferm yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau, megis helfa dail, chwaraeon, ymweld â’r anifeiliaid, creu wynebau mwd, coginio cookies, a llawer mwy.

 Roedd hi’n ddiwrnod gwlyb wrth i ni gyrraedd y fferm ond gyda’r wellies a chot glaw ymlaen wnaeth y glaw ddim stopio’r plant rhag cael hwyl yn edrych o gwmpas y fferm a chrwydro o fewn y goedwig. Roedd yn brofiad iddyn nhw aros dros nos i ffwrdd o’u rhieni, ond fe wnaeth pawb fwynhau.

Roedd yn bleser i gael y plant a gweld nhw’n mwynhau’r profiad yma, diolch i chi am fynychu acedrychaf ymlaen at deithiau’r Fenter yn y dyfodol.