Clwb Bili Broga

12640418_961022150638360_823491711229986866_o

Clwb newydd a chyffrous ar gyfer rhieni â phlant bach! Dewch am Hwyl a Sbri ar daith o gwmpas Parc Gwledig Bryngarw gyda’ch plant. Bydd cyfle i gerdded o gwmpas y parc, ac mae pob croeso i chi ddod â’r bygi. Byddwn ni’n gorffen y daith gyda gweithgaredd yn y ganolfan a chyfle i ganu a dawnsio i ganeuon Cymraeg. Bydd y clwb yma’n cael ei gynnal yn fisol a bydd angen i bawb cwrdd ar bwys y caffi. Croeso cynnes i bawb!

Dechrau 26.02.16 am 1pm.

Am ragor o fanylion ffoniwch Menter Bro Ogwr ar 01656 732200