Cystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!

Llongyfarchiadau Mawr i Emma Curtis, Lacey Jones o Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr a Freya Rose Brunt o Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr am ddod yn 1af, 2il a 3ydd yng nghystadleuaeth lliwio Gŵyl Dewi Sainsbury’s!
Roedd Non Evans MBE yn hapus iawn i weld y

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dalent sydd gyda ni ym Mro Ogwr!