Cymraeg Byd Busnes

Mae gwasanaeth adborth a chefnogaeth busnes newydd ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig, wedi’i greu er mwyn cyflenwi’r gwasanaethau darparwyd gan Busnes Cymru. Mae’r prosiect cenedlaethol Cymraeg Byd Busnes â chefnogaeth lywodraethol, ac mae’r nod i gynorthwyo cwmnïoedd bach, annibynnol i fanteisio o’r buddion defnyddio rhagor o Gymraeg yn eu model busnes.

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes, difater ei defnydd presennol o’r iaith; gall llawer o gwmnïoedd elwa o fanteision defnyddio rhagor o Gymraeg, hyd yn oed nid yw’r perchenogion eu hun yn ei siarad.

Darparir swyddogion y prosiect asesiad am ddim, adborth wedi’i deilwra a chymorth ymarferol, ac maent yn gallu awgrymu camau di-dâl (neu rad iawn) posibl i’r busnesau, yn ogystal â’u cyflwyno i ffyrdd a cyfleoedd newydd marchnata.

Mae pedwar o swyddogion sy’n gyfrifol dros Dde-ddwyrain Cymru (mae tri ohonynt yn rhan o’r prosiect, gydag un arall sy’n annibynnol ond sy’n gweithio yn agos), a byddant yn cyfeirio at Busnes Cymru ble mae’n addas. Mae bob un o’r swyddogion wedi adnabod blaenoriaethau a sectorau targed ar gyfer ei ardal, a byddent yn fodlon i gwrdd â chynghorwyr i roi rhagor o wybodaeth beth maent yn gallu cynnig.

Gwybodaeth cyswllt

Gwefan: www.llyw.cymru/cymraeg

Facebook: www.facebook.com/Welsh4Business

Twitter: @Welsh4BizSouthE

Rhondda Cynon Taf, Bro Ogwr, Merthyr Tudfil

Rhys Thomas

07809731561

Rhys.Thomas@CymraegBusnes.Cymru

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf