Cynllun Chwarae Cymraeg am ddim!

poster cynlluniau chwarae 2015 (cymraeg)

Haf 2015

27 Gorffennaf – 21 Awst

10:00yb – 2:00yp

Ar agor i blant oed 8 – 13 sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg cyfnod allweddol 2 a 3.

Mynediad am ddim.

Mae croeso i blant y 4 Ysgol Gymraeg fynychu’r cynllun ym mhob un o’r lleoliadau.

Mae’r staff i gyd wedi eu profi gan y Biwro Cofnodion Troseddau ac yn brofiadol ym maes gwaith plant ac ieuenctid.

27.07.15– 31.07.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Bro Ogwr, Princess Way, Bracla,CF31 2LN

03.08.15 – 07.08.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw Hill View, Pontycymer, Pen-y-Bont CF32 8LU

10.08.15 – 14.08.15: Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, Maesteg, CF34 9RW

17.08.15 – 21.08.15: Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o’r Sgêr Greenfield Terrace, Gogledd Corneli, Pen-y-bont CF33 4LW

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Menter Bro Ogwr

Tŷ’r Ysgol

Pen yr Ysgol

Maesteg

CF34 9YE

01656 732200

07870 372669

kathryn@menterbroogwr.org