PATAGONIA 150: Te Cymreig

Te cymreig 2015

Dyddiad: 19.09.15

Lleoliad: The Pop Up Tea Room, Neuadd Blandy, Trelales

Amser: 3:00yp

Cost: £16

Dewch am de Cymreig traddodiadol yng nghwmni Elvira Moseley i ddathlu 150 mlynedd ers sefydlu’r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.

Ganwyd a magwyd Elvira ym Mhatagonia ond mae hi bellach yn byw ym Maglan. Roedd ei pherthnasau ymysg y cyntaf i hwylio i Batagonia ar y Mimosa. Dewch i glywed am ei hanes a’i phrofiadau tra’n llenwi eich boliau â theisenni blasus!

Rhaid bwcio erbyn dim hwyrach na:
04.09.15

Archebwch le nawr!
Ewch i Siop yr Hen Bont neu ffoniwch 01656 732200!