Taith Nadolig hudol Cyw ar draws y wlad 2015

Sioe Nadolig Cyw 2015

Dewch draw i Sioe Nadolig Cyw am hwyl a sbri gyda Dona Direidi, y môr leidr Ben Dant, Sbarc, cyflwynwyr Cyw Catrin a Huw, Sion Corn ac wrth gwrs Cyw!

Bydd cyfle i fwynhau’r sioeau gyda’r nos ac ar benwythnosau, yn ogystal ac yn ystod y dydd i’r ysgolion meithrin a chynradd. Cofiwch archebu yn fuan gan fod tocynnau yn gwerthu yn gyflym.

Tocynnau ar gael o 10yb ar Ddydd Gwener, 4 Medi, 2015.

Dyma fanylion y perfformiadau, prisiau, a gwybodaeth am sut i brynu tocynnau:

Dydd Mercher 2 Rhagfyr, Ysgol Cwm Rhymni, Coed Duon
Sioeau am 11.15, 2.00

Dydd Iau 3 Rhagfyr, Ysgol Bro Edern, Caerdydd
Sioeau am 11.30, 2.15, 5.45*

Dydd Gwener 4 Rhagfyr, Ysgol Bro Edern, Caerdydd
Sioeau am 11.30, 2.15

Dydd Llun 7 Rhagfyr, Neuadd Gwyn Hall, Castell-nedd
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mawrth 8 Rhagfyr, Ysgol Queen Elisabeth, Caerfyrddin
Sioeau am 11.30, 1.45 a 5.45*

Dydd Mercher 9 Rhagfyr, Theatr y Gromlech, Crymych
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Iau 10 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Mercher 16 Rhagfyr, Theatr John Ambrose, Rhuthun
Sioeau am 11.30, 1.45, 5.45*

Dydd Iau 17 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Rhiwabon
Sioeau am 10.45, 12.45, 2.15

Dydd Gwener 18 Rhagfyr, Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn
11.30, 2.00

Dydd Sadwrn 19 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon
Sioeau am 1.45, 3.45, 6.00 *

Dydd Sul 20 Rhagfyr, Galeri, Caernarfon
Sioeau am 11.00, 1.45 a 3.45 *

Prisiau tocynnau:

Tocyn Plentyn – Ysgol – £5

Tocyn Plentyn Nos – Ysgol – £6

Tocyn Plentyn – Theatr – £7

Tocyn athro / cynorthwyydd gyda’r dydd (Ysgol yn unig) – Am ddim

Tocyn teulu dydd – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn) – £21

Tocyn teulu nos – ysgol  (2 oedolyn a 2 blentyn)£23

Tocyn plentyn – Theatr- £7

Tocyn oedolyn – Theatr -£8

Tocyn teulu – Theatr – £28

Sut i brynu tocynnau:

I brynu tocynnau i unrhyw sioe dylid cysylltu â Galeri Caernarfon trwy ffonio 01286 685 222 neu gellir prynu tocynnau ar eu gwefan, www.galericaernarfon.com

Ar gyfer tocynnau Neuadd Gwyn Hall, Castell Nedd, rhaid cysylltu yn uniongyrchiol gyda’r swyddfa docynnau ar 0300 365 6677 neu www.gwynhall.com

Nodyn:

Mae ffi archebu o £1 ar bob archeb a wneir dros y ffôn a chodi’r tâl o 82c ar bob tocyn a brynir ar-lein.

Cyfweliadau ar gael ar gais gyda cymeriadau a cast.

Mae * yn dynodi sioe sydd yn cynnwys sesiwn cwrdd a chyfarch. Mae bob sioe yn Galeri, Caernarfon yn cynnwys sesiwn cwrdd a chyfarch.