Diwrnod Shwmae Su’mae 2015

IMG_7571

Ar ddydd Iau, Hydref 15fed cynhaliwyd y trydydd Diwrnod Shwmae Sumae, ac unwaith eto buodd Menter Bro Ogwr a nifer o bobl eraill ar draws y wlad yn brysur yn annog pobl i gyfarch pawb gyda “Shwmae” neu “Su’mae”.

Eleni, aeth Menter Bro Ogwr â Sali Mali i Borthcawl, Sainsbury’s Sarn a Phen-y-bont i gyfarch pobl a lledaenu’r neges am y diwrnod. Cwrddodd Sali Mali â nifer o bobl hyfryd ar ei theithiau ac fe dynnwyd nifer o luniau neis gyda nhw. Mae’r lluniau yma nawr i’w gweld ar dudalen Facebook Menter Bro Ogwr (@menterbroogwr) a rhai ar ein gwefan ac ar Twitter hefyd. Gofynnon ni hefyd i chi bostio eich lluniau ohonoch chi’n dathlu diwrnod Shwmae ar ein tudalen Facebook a Twitter am gyfle i ennill taleb ar gyfer Siop yr Hen Bont. Bydd y llun buddugol yn cael ei ddewis wythnos nesaf.

Hoffai Menter Bro Ogwr ddiolch yn fawr iawn i Bafiliwn y Grand ym Mhorthcawl am y croeso ac yr ystafell wisgo bersonol i Sali Mali ac i Sainsbury’s Sarn hefyd am y croeso. Diolch hefyd i Sgwadron Abercynffig, Tyfu gyda’r Gymraeg – Pen-y-bont, Llyfrgell Pen-y-bont, Cafe Mimis, The Bridge, Coleg Pen-y-bont, YellowWales, BAVO, Cylch Meithrin Plant Bach Sarn, Prosiect Cymunedol Noddfa, Siop Siarad Pen-y-bont a phawb arall sydd wedi cyfrannu eu lluniau bendigedig!

Mae wedi bod yn hyfryd gweld pawb yn cofleidio’r diwrnod cenedlaethol yma. Mae Menter Bro Ogwr yn methu aros tan ddiwrnod Shwmae Su’mae blwyddyn nesaf!

Cliciwch ar y linc i weld criw y Siop Siarad yn dweud Shwmae!

IMG_7486