YDYCH CHI’N SIARAD CYMRAEG? YDYCH CHI ERIOED WEDI GWRANDO I RADIO CYMRU?

logo

Rydym yn gwmni ymchwil o Gaerdydd o’r enw Strategic Research & Insight. Rydym wedi cael ei comisiynu gan BBC Cymru i recriwtio siaradwyr Cymraeg yn Ne Ddwyrain Cymru i gymryd rhan mewn ymchwil ar orsaf newydd dros dro mae Radio Cymru yn treialu.
Rydym yn cysylltu â nifer o gwmnïau a sefydliadau yn yr ardal i weld a fyddent yn gallu helpu ni drwy anfon arolwg byr iawn ar-lein i siaradwyr Cymraeg o fewn eu cwmni neu sefydliad.
Am fwy o wybodaeth, ac i gwblhau’r arolwg byr ar-lein, cliciwch ar y ddolen ganlynol: www.panelradio.co.uk
Byddem yn gwerthfawrogi eich cymorth. Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach am yr ymchwil, cysylltwch â Mike Davies yn Strategic Research and Insight drwy e-bost mike@strategic-research.co.uk
Mae rhagor o wybodaeth am yr orsaf newydd ar gael yma:
Arbrawf gorsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ddechrau, BBC Cymru Fyw, 02-Awst-2016
BBC yn enwi gwasanaeth radio newydd dros dro, Golwg 360, 02-Awst-2016
Pop-up digital station BBC Radio Cymru Mwy to launch, BBC News, 02-August-2016