Ydych chi eisiau help i ysgrifennu CV dwyieithog?

Mae’r gallu i siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr.  Defnyddiwch eich sgiliau dwyieithog!

Mae Menter Bro Ogwr yn gallu helpu chi adeiladu CV dwyieithog.  Os oes diddordeb gyda chi yn y gwasanaeth yma cysylltwch â ni heddiw ar y manylion isod:

menter@broogwr.org

01656 732 200

Mae gallu defnyddio iaith yn sgil defnyddiol – mae gen ti ddwy!