It’s My Shout / BBC Cymru Wales / S4C: Ffilmiau byr – Haf 2018 – Galw am gyfarwyddwyr

 

Mae It’s My Shout yn chwilio am gyfarwyddwyr newydd i gyfarwyddo ffilmiau fydd yn ymddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C yn ystod mis Hydref 2018.
Rydym yn chwilio am GYFARWYDDWYR sydd:
• â gwybodaeth a dealltwriaeth am brosesau creu ffilm
• yn gallu gweithio mewn tîm ac yn barod i ddatblygu gweledigaeth y tîm hwnnw
• yn gallu cyfathrebu gyda thîm cynhyrchu / ôl-gynhyrchu profiadol.
• yn gallu cyfathrebu gydag actorion mewn ymarferion ac ar set.
Os gewch chi gyfweliad, bydd angen i chi gynnig syniadau ar gyfer un o’r sgriptiau terfynol. Dyma gyfle arbennig i unrhyw un sydd ag angerdd i greu a chyfarwyddo.
Mae’n bwysig fod ymgeiswyr yn ymwybodol fod gwaith paratoi o flaen llaw, a bydd rhaid caniatau amser i gyfarwyddo dros gyfnod yr haf. Bydd y ffilmiau byr yn cael ei ddangos ar BBC Cymru Wales ac S4C gan ddibynnu ar iaith eich sgript. Byddwn yn cynnal dangosiad o’r gwaith ynghyd â noson gwobreuo yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd 8 Fedi.
Dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw dydd Gwener 27 Ebrill, 2018.
Anfonwch eich CV ac enghreifftiau o’ch gwaith (os yn berthnasol) drwy ddilyn y linc isod:

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau mae croeso i chi e-bostio: info@itsmyshout.co.uk