Mari Lwyd Llangynwyd

mari lwyd

Dathlodd y Fenter yr Hen Galan ar y 13eg o Ionawr yn y Tŷ Cornel yn Llangynwyd. Daeth Gwyn Evans â’r Mari Lwyd i’r noson gymdeithasol a chawson ni hwyl yn canu caneuon Cymraeg dan arweiniad a chyfeiliant Rhiannon Dixon. Diolch yn fawr i bawb am ddod a diolch yn fawr i Gwyn Evans a Rhiannon Dixon am yr adloniant!