Diwrnod Santes Dwynwen 2016

 

12417629_960527034021205_4795731476236930808_n

Wnaethoch chi ddathlu diwrnod Santes Dwynwen eleni? Fe wnaethon ni ddathlu yma ym Menter Bro Ogwr yn ein Siop Siarad, Clwb Ieuenctid ac mewn digwyddiad arbennig ym Mharc Bryngarw.

Cawson ni hwyl yn y Siop Siarad yn gwneud gweithgaredd ‘Colofn Cariad’ lle’r oedd rhaid dyfalu’r person enwog o’r disgrifiadau bach a chawson ni drafodaeth am Gariad yn gyffredinol. Roedd cystadleuaeth Siôn a Siân yn y clwb ieuenctid dydd Llun. Cyfle i’r ieuenctid ddangos faint maen nhw’n nabod ei ffrindiau a chael bach o sbort.

Ar ddydd Sadwrn, 23ain o Ionawr, fe wnaethon ni gynnal digwyddiad ar y cyd â Mudiad Meithrin, Tyfu a Pharc Bryngarw gan gynnig gweithgareddau celf a chrefft, stondinau gwybodaeth a stondin Siop yr Hen Bont yn y ganolfan ymwelwyr. Roedd y digwyddiad ar gyfer teuluoedd yn llwyddiannus gyda nifer o bobl yn rhoi tro ar greu llwy garu allan o glai a mwy!

Diolch i bawb daeth i’r digwyddiadau a gobeithio cawsoch chi gyd ddiwrnod Santes Dwynwen hyfryd!

12438990_960437950696780_8097149021163000238_n (1)