HYSBYSEB SWYDD CYMRAEG

Cynghorydd Gwasanaethau Cwsmeriaid (Siaradwr Cymraeg) – Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid

37 awr yr wythnos

Dros dro am hyd at 12 mis

A ydych am fod ar flaen y gad o ran darparu gwasanaethau cwsmeriaid gan gydbwyso anghenion y Cyngor, ei randdeiliaid a dinasyddion Pen-y-bont ar Ogwr?

Byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o ymholiadau yn bersonol, drwy e-bost neu dros y ffôn, a lle bynnag y bo’n bosibl byddwch yn datrys yr ymholiad ar y pwynt cyswllt cyntaf yn Gymraeg ac yn Saesneg. Lle nad yw hyn yn bosibl byddwch yn gwneud trefniadau i gwsmeriaid gael eu gweld gan Swyddogion drwy apwyntiad.

Mae hon yn rôl amrywiol a heriol lle byddwch yn eiriolwr dros y cwsmer gan gyrraedd y safonau a addawyd yn ein Siarter Cwsmeriaid.

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu gwych, amynedd a dycnwch ac yn barod i weithio ar rota gan gwmpasu’r oriau 8am tan 5.30pm.

Am ragor o fanylion neu i ymgeisio cliciwch yma