NOSON I’R BRENIN

Mae Gŵyl Elvis Porthcawl wedi cyhoeddi bod pedwerydd diwrnod o weithgareddau Cymraeg wedi cael ei ychwanegu at yr Ŵyl eleni.

Gelwir dydd Iau Medi 21ain yn ‘Ddiwrnod I’r Brenin’. Wedi’i leoli ym Mhafiliwn y Grand, bydd y diwrnod yn cynnwys nifer o berfformiadau gan grŵpiau o’r gymuned a gweithdai, y cyfan ar thema sy’n ymwneud ag Elvis. Bydd mynediad i’r cyhoedd i’r digwyddiadau hyn yn rhad ac am ddim. Gyda’r nos bydd sioe â mynediad drwy docyn – ‘Noson I’r Brenin – a bydd y sioe hon yn cynnwys artistiaid o Gymru yn talu eu teyrnged eu hunain i Elvis yn Gymraeg. Bydd yr actau’n cynnwys Bronwen Lewis, Dan Lloyd, Wynne Roberts a Chôr ‘The Voices’ a John ac Alun. Am fanylion llawn:

http://www.elvies.co.uk/Documents/Noson%20Poster%20Final.pdf

Yn ôl Trefnydd Gŵyl Elvis Porthcawl Peter Phillips, ‘Yn 2015, fe wnaethon ni gynhyrchu sioe arbennig o’r enw ‘Elvis Cymraeg‘i gyd-fynd â Chwpan Rygbi’r Byd. Bu hyn yn gymaint o lwyddiant, fe wnaethon ni benderfynu i fwrw ati i ychwanegu diwrnod arall i’r Ŵyl – diwrnod a fyddai’n hollol Gymraeg ei iaith – ond hefyd yn Elvis i’r carn. Wedi’r cyfan, mae e wedi cael ei brofi bod y teulu Presley gwreiddiol yn hannu o Gymru! Rydym wrth ein bodd gyda’r ffordd y mae’r rhaglen wedi dod at ei gilydd. Bydd yn arddangos doniau rhyfeddol artistiaid Cymraeg ac rwy’n siwr y bydd yn apelio yn yr un modd at bobl nad ydynt yn gallu siarad yr iaith.’

Am fanylion pellach, cysylltwch â PETER PHILLIPS

peter.phillips@elvies.co.uk

07711 419736