Cyri, Cwis a Chwrw!

Image-1

Cawson ni noson llawn hwyl a chyri blasus yn y Six Bells yng Nghoety ar y 3ydd o Orffennaf fel rhan o ŵyl Gymraeg Menter Bro Ogwr! Diolch yn fawr i bawb am ddod ac i Alun Guile ein Cwis Feistr am baratoi a rhedeg y cwis i ni. Llongyfarchiadau mawr i’r tîm buddugol, y Twpsod Twp, am chwipio’r wobr!