Gŵyl Cerdd Dant yn dod i Borthcawl

Gŵyl Cerdd Dant 2015

Mae Gŵyl Undydd Fwyaf Ewrop yn dod i Borthcawl!

Gŵyl Cerdd Dant yw gŵyl gystadleuol undydd fwyaf Ewrop ac mae’n rhoi llwyfan i hoff draddodiadau gwerinol Cymru bob blwyddyn.

Nid yn unig y cawn fwynhau unawdau, deuawdau a chorau cerdd dant, ond bydd cyfle hefyd i glywed unawdau a phartïon llefaru; rhywfaint o ganu gwerin; unawdau a deuawdau ar y delyn, a digon o dwrw wrth i’r dawnswyr gwerin a’r clocswyr
lenwi’r lle. Ymunwch yn yr hwyl a dewch i Bafiliwn y Grand ar
Ddydd Sadwrn 14eg o Dachwedd 2015!

Gŵyl Cerdd Dant 2015 2