#DyddMiwsigCymru – Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg

Plu

Eleni, am y tro cyntaf 12 Chwefror, 2016 yw Dydd Miwsig Cymru – diwrnod i gyd-ddathlu cerddoriaeth Cymraeg yn arwain i fyny at wobrau’r Selar ar 20 Chwefror, 2016.

Gyda chefnogaeth rhai o brif gerddorion Cymru a’r diwydiant, bydd y prosiect yn codi ymwybyddiaeth o, a dathlu bron i 50 mlynedd o gerddoriaeth anhygoel.

Mae modd i bawb fod yn rhan o’r dathlu o  siopau neu gaffis, i ysgolion a cholegau gefnogi drwy gynnal cystadlaethau, codi ymwybyddiaeth ac annog pobl ifanc i wrando, mwynhau a chymryd rhan. Bydd pecynnau adnoddau arbennig ar gael i ysgolion a sefydliadau addysg i’w helpu gyda threfniadau.

Gall unrhyw un gefnogi’r ymgyrch #DyddMiwsigCymru drwy rannu eu hoff #Tiwn ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd.

Gwenno

Rwyf wedi ail-ddarganfod cerddoriaeth Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf, a sylweddoli y cyfoeth ohoni sy’n bodoli. Mae hyn wedi cael dylanwad anferthol arna i ac wedi rhoi llwyth o hyder i fi fynegi fy hun yn greadigol drwy gyfrwng y Gymraeg, sef fy iaith gyntaf.

Mike Williams, Prif Olygydd NME

Roeddwn i’n caru bod yr iaith yn llai ffurfiol wrth ganu nag yn yr ysgol. Fel rhywun o deulu oedd yn siarad Saesneg, fe roddodd hynny fwy o hyder i mi wrth gyfleu fy hun yn Gymraeg.

Osian, Candelas

Ma’ mywyd i wedi bodoli o gwmpas cerddoriaeth Gymraeg erioed i fod yn onest. Mae o wedi ngalluogi fi i fod yn gerddor proffesiynol(ish) a dwi ddim yn gwbod os fysw ni wedi cael hanner y cyfleoedd yn canu mewn iaith arall!

Dyma 5 peth y gelli di wneud i ddathlu #DyddMiwsigCymru

(http://cymraeg.llyw.cymru/More/projects/dydd-miwsig/?lang=cy)