Cyfarfod Blynyddol a Swper Nadolig Menter Bro Ogwr

Cyfarfod Blynyddol a Swper Nadolig 2015

Dewch i ddathlu’r Nadolig mewn steil gyda phryd o fwyd 3 chwrs yn y Farmers yn Notais! Cyfle gwych i gwrdd a chymdeithasu â siaradwyr a dysgwyr Cymraeg eraill o’r sir.

£18.95 am bryd o fwyd 3 chwrs.

Bydd y swper yn cychwyn am 7:45pm yn syth ar ôl ein cyfarfod blynyddol.

Dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd felly’r cyntaf i’r felin caiff falu! Ni fyddwn yn derbyn unrhyw fwciadau ar ôl y  25ain o Dachwedd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n bwcio cyn y dyddiad yma er mwyn osgoi cael eich siomi.

Bydd cyfarfod blynyddol Menter Bro Ogwr yn cael ei gynnal cyn y swper am 7:00pm. Mae croeso i bawb ddod i glywed am waith y Fenter dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros yr iaith Gymraeg? Hoffech chi chwarae rhan yn natblygiadau’r Gymraeg yn sir Pen-y-bont ar Ogwr? ‘Dyn ni eich angen chi! Mae Menter Bro Ogwr yn edrych am aelodau newydd ar gyfer ein pwyllgor rheoli ac mae’r cyfarfod yma’n gyfle i chi gael eich ethol. Ymunwch â ni er mwyn gweld y Gymraeg yn ffynnu ym Mro Ogwr!

Croeso i bawb!